Tag'a göre konular: sürdürülebilir

Uluslararası turizmin ana ülkeye olumsuz bir etkisi var mı?

Uluslararası turizmin ana ülkeye olumsuz bir etkisi var mı?

Uluslararası turizm, ana ülkeye olumsuz etkileri de beraberinde getirebilir. Bu etkiler arasında, sosyo-kültürel yapıya zarar verme, insanların yaşam biçimlerini ve çevreyi değiştirme, ekonomiye olumsuz etkilerinin olması sayılabilir. Bu olumsuz etkilerin azaltılması, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir bir biçimde yapılmasına bağlıdır.